Ochrana osobních údajů

GDPR

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“),

Nejen vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že SUDOP PRAHA a.s. bere a brala vždy ochranu osobních údajů a obecně ochranu soukromí velmi vážně. Rádi bychom Vás proto informovali, jakým způsobem probíhá zpracování osobních údajů, které získáme v rámci naší činnosti, jak jsou tyto osobní údaje používány a jaká máte práva z tohoto vyplývající. Více zde:

Compliance systém SUDOP PRAHA a.s.

Pravidla etického chování v souladu se zákony, legislativou a vnitřními normami jsou založeny ve společnosti SUDOP PRAHA a.s. již v rámci jednotlivých vnitropodnikových směrnic integrovaného systému řízení, každoročně proškolovány a testovány v rámci interních a externích auditů společnosti. Tyto byly základním kamenem a velkým podkladem pro nastavení komplexního systému, jemuž se v rámci korporátních pravidel nejen v České republice říká Compliance Programm, Corporate Compliance Policy.

Jednou z  podmínek transparentního chování firmy je i dodržování tzv. Compliance programu, který musí fungovat navenek i dovnitř společnosti. Jeho obsah a nastavení musí zabezpečovat, že chování v obchodních i dalších souvisejících vztazích je v plném souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí. 

V souladu s výše uvedeným došlo ve společnosti SUDOP PRAHA a.s, pod vedením renomované právní kanceláře, k auditu a nastavení Compliance programu společnosti, který bude nadále součástí firemní podnikatelské kultury SUDOP PRAHA a.s. a který bude sloužit nejen jako obrana proti trestní odpovědnosti společnosti, ale bude také přispívat k rozvoji společnosti nejen ve formě etických kodexů chování společnosti v podnikatelském prostředí.

V souladu s výše uvedeným vznikla ve společnosti Etická komise s následujícími členy:

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, Compliance manager SUDOP PRAHA a.s.
RNDr. František Dragoun, člen etické komise
JUDr. Jiří Hodek, člen etické komise

Etický kodex si můžete pohlédnout zde.
Certifikát Compliance si můžete prohlédnout zde