V roce 1992 ukončila studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení vysoké školy pracovala jako projektant betonových mostů v projektové firmě PROMO spol. s r.o. Od roku 2000 je zaměstnána ve firmě SUDOP PRAHA a.s., kde zastávala funkci vedoucího projektanta. Od roku 2005 je vedoucí střediska mostů v již zmiňované firmě SUDOP PRAHA a.s. Je autorizovaným inženýrem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a má Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací.