Narodil se 7. dubna 1965. V roce 1991 ukončil studium na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině na Fakultě stavební. Po ukončení vysoké školy nastoupil k ČSD. Od roku 1991 pracoval u ČSD, ČD a SŽDC na různých jednotkách a pozicích s mostařskou problematikou. V letech 2004 – 2011 řídil provádění podrobných prohlídek železničních mostů. V současnosti pracuje v oddělení mostů a tunelů na Generálním ředitelství Správy železnic, odboru traťového hospodářství.