Narodil se 7. prosince 1983. Titul získal v roce 2008 na Vysokém učení technickém v Brně v oboru konstrukce a dopravní stavby. Ve stejném roce nastoupil do společnosti Mott MacDonald Praha jako statik a projektant podzemních staveb a pracoval na návrhu metra v Londýně a Doha. O rok později se přestěhoval do Innsbrucku a začal pracovat jako statik tunelů pro společnost ILF Consulting Engineers, kde se zabýval statickými posudky např. přečerpávací stanice Limmern ve Švýcarsku, dálničních tunelů v Německu, Slovensku a Řecku, městských silničních tunelů v Austrálii, Německu a Makedonii a linek metra v Kanadě, USA a Polsku. V roce 2013 se přestěhoval do Londýna, kde pracoval pro společnost Gall Zeidler Consultants jako statik a projektant při návrhu nové linky Londýnského metra a páteřních kabelových tunelů v Singapuru a Londýně. V roce 2015 zde také působil na stavbě jako stálý autorský dozor projektanta při výstavbě podzemní stanice metra Tottenham Court Road. V roce 2015 se vrátil do České republiky a začal pracovat jako technický vedoucí divize podzemních staveb ve společnosti Pohl cz. V roce 2015 nastoupil jako odpovědný projektant do střediska Tunelů společnosti SUDOP PRAHA a.s., kde od roku 2017 působí jako vedoucí střediska.