23. ročník Konference
železniční mosty a tunely

18. ledna 2018 / Kongresový sál, Hotel Olšanka
Setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů Zúčastnit se

O konferenci

Cílem konference je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Konference navazuje na předchozí ročníky, konané v letech 1995 – 2017.

Přihláška na konferenci

Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář

Program konference

08:30   Registrace účastníků, výstava v předsálí 60
09:30   Zahájení konference 20
    Blok 1: Mosty I (uvádí Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.)  
9:50 1 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s. 15
10:05 Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze
prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Ing. Martin Macho, ČVUT v Praze
15
10:20 Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., SŽDC, s.o. 5
10:25 Aktuální trendy v přípravě mostních a tunelových staveb Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, s.o. 15
10:40 Aktuální poznatky z diagnostiky ocelových nosných konstrukcí doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 10
10:50 Přechodnostní parametry tratí - nová metodika Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., Ing. Vladimír Saňák, SŽDC, s.o., Ing. Václav Podlipný, QUANTI s.r.o. 10
11:00   Diskuze 10
11:10   Přestávka, káva, výstava v předsálí 30
    Blok 2: Tunely (uvádí Ing. Tomáš Zítko, SUDOP PRAHA a.s.)  
11:40 7 Rekonstrukce tunelu Alter - Kaiser - Wilheim v Německu Ing. Jiří Matějíček, Ing. Jiří Patzák, Subterra, a.s. 10
11:50 Modernizácia železničnej trate na úseku Púchov - Považská Bystrica - Tunely Diel a Milochov Ing. Ján Kušnír, REMING CONSULT, a.s. 10
12:00 Informace o praxi Geotechnical Baseline Report Ing. Michal Uhrin, SUDOP PRAHA a.s. 10
12:10 10  Diagnostika prostorové průchodnosti železničních tunelů Ing. Radek Vičar, SŽDC, s.o. 10
12:20 11  Bludné proudy Ing. Bohuslav Kučera, JEKU, s.r.o. 10
12:30 12  Mimoúrovňová křížení na železnicích - informační prezentace možností Ing. Pavel Bulejko, ABM Mosty s.r.o. 10
12:40   Diskuze 10
12:50   Oběd 90
    Blok 3: Mosty II (uvádí Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, s.o.)  
14:20 13  Navrhování a zatížení zábradlí na mostech doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Bc. Radek Sklenář, Bc. Jan Matějka, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Petr Melzoch, VPÚ DECO PRAHA a.s. 10
14:30 14  Uzel Plzeň 2. stavba, most přes Mikulášskou ulici - projektant Ing. Jiří Elbel, SUDOP PRAHA a.s. 10
14:40 15  Uzel Plzeň 2. stavba, most přes Mikulášskou ulici - zhotovitel Ing. Petr Hanzal, Ing. Jiří Lukeš, Ing. Tomáš Ptáček, Metrostav a.s. 10
14:50 16  Uzel Plzeň 2. stavba, most přes Mikulášskou ulici - TDS Ing. Vladimír Kasa, Ing. Petr Toman, Ing. Tomáš Šlais, SŽDC, s.o. 10
15:00 17  Protikorozní ochrana mostů u OŘ Brno Jaromír Horáček, SŽDC, s.o. 15
15:15 18  Oprava mostu v km 156,375 na trati Brno – Česká Třebová (Pražský viadukt) Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Libor Hökl, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Jaromír Horáček, SŽDC, s.o. 10
15:25 19  Hodnocení předpjatých mostů Ing. Roman Šafář, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 15
15:40 20  Most v km 36,651, žst. Moravský Beroun Ing. David Rose, Ing. Martina Mojrová, EXprojekt s.r.o. 10
15:50 21  Zatížení ocelových železničních mostů větrem Ing. Jan Žitný, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., ČVUT v Praze, prof. Ing. Sergeii Kuznetsov, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 10
16:00   Diskuze 10
16:10   Závěr konference 10

 

Možnosti reklamy na konferenci

Odborní garanti

Ing. Dana Wangler Vedoucí střediska mostů, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR ING. Vedoucí střediska tunelů, SUDOP Praha a.s.
Ing. Miroslav Teichman Vedoucí oddělení mostů a tunelů, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Kde nás najdete

Pořadatelé
Mediální partneři

Zavřit