O konferenci

Více informací

Konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY je 28. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů.

Hlavními tématy letošního ročníku konference jsou:

Přípravný výbor konference

Program konference

SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Dana Wangler
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
email: dana.wangler@sudop.cz

Organizační zajištění konference

SUDOP PRAHA a.s.
Iveta Čemáková
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 605 229 020, email: iveta.cermakova@sudop.cz

Organizační údaje

Termín konání: úterý 30. ledna 2024
Místo konání: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Základní informace

Konference je jednodenní. Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h., vlastní program konference od 9:00 h do cca 17:00 h. Zdvořile žádáme účastníky o včasnou registraci, abychom zabránili zdržení začátku konference.

Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština. Pro účastníky konference bude zajištěn oběd a občerstvení. Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje.

Účastníci konference si mohou stáhnout sborník konference v digitální podobě na těchto stránkách. Součástí konference bude prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek v jednání bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků. Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Informace budou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sudop.cz.

Sborníky z minulých ročníků

Fotografie z minulých ročníků

2023

2022

2020

2019

2018

2017