Základní informace

Konference je jednodenní a registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hodin, vlastní program konference od 9:30 do cca 17:00 hodin. Zdvořile žádáme účastníky o včasnou registraci, abychom zabránili zdržení počátku konference.

Účastníci konference obdrží sborník příspěvků v digitální formě. Součástí konference je také prezentace firem v předsálí. V průběhu přestávek bude k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků.

Účast na konferenci

V případě zájmu, využijte, prosím, elektronickou přihlášku. Tuto přihlášku je nutné vyplnit do 6. ledna 2020.

Účastnický poplatek na osobu činí: 3 300 Kč (vč. DPH)

Tento poplatek zahrnuje

 

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 681600, kód banky 0300 vedený u ČSOB, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy zakončené „1".

V rámci elektronické přihlášky můžete zaškrtnout pole – vystavit fakturu před konáním konference – kde Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na Vaši adresu.

Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

Kde nás najdete

Pořadatelé
Mediální partneři

Zavřit