Reklama a komerční příspěvek do sborníku

Do digitální formy sborníku konference lze zařadit reklamu či komerční příspěvek v rozsahu jedné nebo dvou stran. Formát jedné strany sborníku je 165 x 235 mm. Cena za zařazení reklamy či komerčního příspěvku do sborníku konference činí:

 

Specifikace reklamy

Formát 165 x 235 mm (š x v) v PDF, JPG a nebo TIFF v rozlišení min. 300 dpi, model RGB (přípustný je i model CMYK), spad na ořez: 3 mm z každé strany není nutností. Reklama či komerční příspěvek ve formátu PDF, JPG či TIFF bude zároveň zařazena do digitální formy sborníku konference. V případě Vašeho zájmu využijte formulář zde. Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické přihlášce nejpozději do 13. prosince 2019.

Platbu za reklamu poukažte na účet 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je vždy nutno označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „5".

Digitální verzi reklamy lze zaslat elektronickou poštou na adresu: iveta.cermakova@sudop.cz.
Později doručené materiály nebudeme schopni do sborníku zařadit.

Reklama v předsálí

Pro prezentaci firem lze objednat umístění reklamního panelu v předsálí konference.

U panelů budou umístěny stolky pro vyložení propagačních materiálů.

Vzhledem k omezenému prostoru může každý zájemce instalovat nejvýše jeden panel.

Před zaplacením poplatku za panel a odesláním objednávky v elektronickém formuláři zde, je nutno u pořadatele rezervovat prostor pro instalaci panelu. Pořadatel bude prostor pro instalaci panelu rezervovat v pořadí přijetí rezervace do zaplacení poplatku za umístění panelu, nejdéle však po dobu 14 dnů.

Panely lze v předsálí instalovat v den konání konference od 7:00 h.

Cena za umístění reklamního panelu a stolku pro materiály v předsálí činí:
Vlastní panel: 3 495 Kč (vč. DPH)

Platby za prezentaci v předsálí poukažte na účet 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je vždy nutno označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČ firmy zakončené „9".

 

Kde nás najdete

Pořadatelé
Mediální partneři

Zavřit